durnas


durnas
×dur̃nas, -à (sl.) adj. (4) 1. SD114, R, H, K kvailas, neišmintingas: Nebūk dur̃nas, imk, kad duoda Rm. Kokis gi tu dur̃nas! OZ16. Tai reikia jau ir būt tokiam durnám! Lp. Judu esatav durnu VoL461(Kl). Dur̃nas kaip aulas Ds. Dur̃nas per visą pilvą J.Jabl. Ot žmogus durnutė̃lis – vaiko razumą turi Lp. Jau svieto krašte durnesnis negal būti Sch112. O penkios iš jų buvo išmintingos, o penkios buvo durnos BtMt25,2. Durna kalba SD60. ^ Jo gera galva, tik durnam pateko Kair. Durnà galva nei plinka, nei žyla Kp. Ta burna būtų durna, kad duodama neimtų Sln. Durna galva – kojoms klapatas S.Dauk. Durnám ir vabalas mėsa Šmn. Durnám visada duok kelią Švnč. Su durnù du turgù Slk. Jauna durna, sena pikta J.Jabl(Ds).
durnaĩ (dur̃niai) adv.: Durnaĩ kalbi Pn. Tatai durnai darei BB1Moz31,28. Razumniai mislinau, ale dur̃niai padariau Lp. durnỹn adv.: Durnỹn eiti K. Merga senỹn, tai ir durnỹn Ds.
2. piktas, negeras, pasiutęs: Dur̃nas arklys KII353. Kareivėlio durnas būdas JD1017. Dabar toks dur̃nas čėsas (karo metas) Gs.keblus, sunkus: Šešioliknyčiai dur̃nas dėlto audimas Slm.smarkus, stiprus: Dur̃no alaus pridaryta – visi baisiausia nusilakė Dbk. Durnì krienai – lenda į nosį Kt.
durnaĩ adv.: Durnaĩ drąsus KII315. Daug tarp mūs yra, kurie, durnaĩ prisiriję, vokiškas dainas dainuot ir keikt prisipratin K.Donel.
◊ dur̃nas dáiktas kvailys: Ką tu čia su durnù dáiktu susidedi Snt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • išmanyti — 1. tr., intr. SD140, R, K, BPII31, Rs, Vlk turėti supratimą, nutuokti apie ką, žinoti: Kiti tamstos metų tarias viską žiną, viską išmaną ir pučias kaip kalakutai Blv. Sunku ir apsakyt, ir išmanyt, koks te užvedimas Ar. E tu, vaikel, ne tau tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžioti — 1. tr. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ atverti (burną, nasrus, snapą): Smakas, išlindęs iš urvo, jau lervoja an karaliūčią išžiojęs nasrus BsPII303. Grįžo visiškai uždusęs, plačiai išžiota burna J.Balt. ║ refl. SD236,322, H157, R, MŽ, D.Pošk, Sut, I, N, K, M …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palivonas — ×palìvonas (l. poliwan) sm. (1), palivõnas (2) 1. Jnšk, Skrb didelis glazūruotas molinis puodas (ppr. su dviem ąselėmis arba visai be ąsų) pienui, sviestui, medui laikyti: Pripylė pilną palìvoną pieno Al. Į tą didelį palìvoną iškošk pieną Brb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pilvas — pil̃vas sm. (4) K; SD20, H 1. kūno dalis, kur yra virškinimo organai: Pilvas, viduriai burbuliuoja R53. Pilvo plėvės uždegimas rš. Kad nueitai [daug prigėręs] šokt, ot kliuksėt pilvè! Pls. Pil̃vas pilnas, o akys da nori Krs. Jau ma[no] pilvas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sakyti — 1 sakyti, sãko, sãkė 1. tr., intr. SD285, H, K, J, L žodžiais reikšti savo mintis, šnekėti, kalbėti: Taip sako, sakoma R367. Į akis sakau R173. Uks miks nebtura nieko besakyti J. Kas ką sãko, tegu sãko – nusiduok negirdint Dkš. Ar aš tau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tėploti — tėploti, oja, ojo, tėploti, oja, ojo 1. žr. tėplioti 1: Neduok vaikui sienų moliu tėplot! Ds. Netėplok sviesto be reikalo! Ds. Gal iš pačio [indo] užsidėsi [sviesto] – ką čia tėplosi visur Mlt. 2. žr. teplioti 3: ║ Tėploji tėploji, kada tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velnias — sm. (3) KBII54, K, FrnW, RŽ, DŽ, NdŽ 1. LEXXXIII334 mit. žemės ir požemio dievaitis, kipšas, pinčiukas: Mūsų mitologijoje velnias pagrobia Aušrinę sp. Pikulas buvęs senas, žilas vyriškis su ilga žila barzda, mirtinai blyškios spalvos, apsisiautęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Vytautas Petkevicius — Vytautas Petkevičius (* 28. Mai 1930 in Kaunas; † 10. Dezember 2008 in Vilnius) war ein litauischer Schriftsteller und Politiker. Bekanntheit erlangte er in der sowjetischen Zeit als Verfasser zahlreicher Kinderbücher und später auch Romane für… …   Deutsch Wikipedia

  • Vytautas Petkevičius — (* 28. Mai 1930 in Kaunas; † 10. Dezember 2008 in Vilnius) war ein litauischer Schriftsteller und Politiker. Bekanntheit erlangte er in der sowjetischen Zeit als Verfasser zahlreicher Kinderbücher und später auch Romane für Erwachsene. Zudem war… …   Deutsch Wikipedia

  • apdarnas — apdar̃nas, à adj. (4) žr. apdarus: 1. Apdar̃nas, ale durnas Ds. 2. Bačkose apdarnèsniose alus tvirtas, t. y. nebdūksta taip, neturi atadvėsio J …   Dictionary of the Lithuanian Language